Bosna – Lift

Politike kvaliteta

 • bl_kvalitetIdentificirati i ispunjavati zahtjeve i očekivanja kupaca, identificirati, razumjeti, zadovoljiti zahtjeve i očekivanja korisnika naših usluga
 • Osigurati kontinuiran razvoj, održavanje i stalno unapređivanje imidža uspješne i pouzdane kompanije,
 • Težiti ka poslovnoj izvrsnosti uz stalno poboljšanje kvaliteta usluga i kvaliteta u svim segmentima poslovanja uz poštivanje pripadajućih zakonskih propisa i interno postavljenih zahtjeva,
 • Upravljati kvalitetom na svim organizacionim nivoima i u svim poslovnim procesima uz stalno poboljšanje efektivnosti sistema upravljanja kvalitetom
 • Težiti stalnom rastu životnog standarda zaposlenih radnika
Krovni ciljevi kvaliteta:
 • Kontinuirano unaprijeđivanje asortimana i kvaliteta usluga.
 • Stalno unapređenje sistema povratnih informacija o zahtjevima i zadovoljstvu korisnika naših usluga u cilju povećanja sposobnosti društva za njihovo ispunjenje.
 • Permanentna motivacija i stručno doosposobljavanje zaposlenog osoblja te uključivanje istih u proces stalnog unapređenja kvaliteta.
 • Uspostavljanje partnerskih odnosa i uključivanje dobavljača u naš sistem upravljanja kvalitetom
 • Kontinuirano održavanje i poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom prema međunarodnom standardu ISO 9001:2008
 • Krovne ciljeve ostvarivati kroz definiranje i realizaciju godišnjih mjerljivih ciljeva.

logo_heder