Bosna – Lift

Osnovne informacije

infoDruštvo sa ograničenom odgovornošću, za remont i servis liftova, “Bosna – lift” d.o.o Tuzla je upisano u sudski registar kod Kantonalnog suda u Tuzli rješenjem broj U/I-2/92 od 16-09-1992. godine kao Društvo sa ograničenom odgovornošću pod matičnim registarskim brojem subjekta upisa: 1-4783 Tuzla,  a Rješenjem o upisu promjena podataka o subjektu upisa u sudski registar pod brojem U/I-1144/03 od 05.08.2003. godine upisane su promjene podataka od značaja za pravni promet.

Rješenjem br: 05-02/23-6184/03 od dana 29.12.2003.godine, Služba za stambene poslove Općine Tuzla, izdala je odobrenje ” Bosna – liftu” da obavlja poslove upravitelja stambenih zgrada.

Skraćena oznaka firme je “Bosna – lift” d.o.o Tuzla. Društvo je organizirano na osnovu Statuta Društva.

Na osnovu Odluke o osnivanju društva, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnika o radu, Društvo sačinjavaju posebne i organizacione jedinice za obavljanje određenih stručnih, administrativno-tehničkih, ekonomsko-finansijskih i opštih poslova.

U okviru Društva djeluju: direktor Društva, predstavnik rukovodstva za kvalitet, te predstavnici  organizacionih jedinica: Ekonomsko-finansijski, komercijalni i opšti poslovi i Održavanje liftova, zajedničkih prostorija i uređaja zgrada”.

Osnivač i vlasnik Društva je gdin Nedžad Bešlagić. Direktor  je gdin Jasmin Bešlagić dipl.iur.

Sjedište Društva je u Ulici Rudarska br.33 , 75 000 Tuzla,  Bosna i Hercegovina

  • Matični broj: 20042460
  • Poreski broj: 03000433
  • Identifikacioni broj: 4209313610005
  • Tel/fax: 035/282-485
  • Mobiteli: 061/152-674; 061/289-001; 066/716-116; 066/716-117
  • E-mail: bosna.lift@bih.net.ba

logo_heder